Đơn hàng nữ

Đơn hàng xuất khẩu lao động một năm trải nghiệm văn hóa Nhật Bản
29 Chiba 168.000 yên

Đơn hàng xuất khẩu lao động một năm cho những bạn nữ muốn trải nghiệm văn hóa Nhật Bản mà vẫn không lo xa gia đình quá lâu.

Tuyển 30 công nhân chế biến, đóng gói thực phẩm sẵn
30 Hokkaido 156.000 Yên

Ngày PV: 10/2022 - Không yêu cầu kinh nghiệm - Cơ hội xin visa đặc định 2-5 năm - Không môi giới