Các phòng chức năng

Người đại diện theo pháp luật:

Giám đốc: Lã Quỳnh Chi

Điện thoại: 024 62543215

Email: xiaojianghn@gmail.com

Danh sách nhân viên các phòng nghiệp vụ:

1. Phòng nghiệp vụ XKLĐ

Trưởng phòng phụ trách XKLĐ Đài Loan: Phạm Đình Lực
Điện thoại: (024) 387-24-122; Mobi: 0989482179
Email: kevinpham.vn@gmail.com

Trưởng phòng đối ngoại: Phạm Thị Hương
Điện thoại: (024) 387-24-122; Mobi: 0982735825
Email: intracohn.inc@gmail.com

2. Phòng quản lý lao động

Ngô Thị Lan
Điện thoạii: (024) 387-24-122; Mobi: 0971932882
Email: intracohn.inc@gmail.com

3. Phòng kế toán

Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Thắng
Điện thoại: (024) 387-24-122
Email: huuthang24@gmail.com

4. Bộ phận tuyển dụng

Trưởng phòng tuyển dụng Đài Loan & Nhật Bản: Phạm Đình Lực 0989482179

5. Văn phòng thường trú Nhật Bản

Người phụ trách : Vũ Thế Hiển
Điện thoại / Line: +81 80-9664-3249
Email: intracoJPgoudougaisha@gmail.com