Đơn hàng nam

ĐƠN GÒ HÀN
3 Ehime 145.000 Yên

ĐƠN GÒ HÀN CHO ANH EM YÊU THÍCH MÁY MÓC

LƯƠNG 145.000 YÊN

ĐƯỢC HỖ TRỢ 60.000 YÊN

BIẾT VỀ HÀN LÀ MỘT LỢI THẾ

CẦN 3 NAM

ĐƠN HÀNG ĐƯỜNG ỐNG NAM
2 Ehime 147.000 Yên

HOT HOT HOT

Chưa đi thì thấy khổ cực, đi rồi mới biết làm việc thật vui

Đơn đường ống Ehime đang cần tìm 2 bạn nam chăm chỉ, trung thực

Đơn lao động: TokuteiGino Kỹ năng đặc định
12 TokuteiGino 2 man

Đối tượng ứng tuyển: TTS kỹ năng đã hoàn thành 3 năm ngành xây dựng, không yêu cầu tiếng.

TUYỂN gấp 12 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TEMPURA
2 Okinawa 160.000 yên

Tuyển 2 nam vận hành máy xây dựng xuất cảnh tháng 12/2022